Aktualizace dne:  05. 09. 2018

POZOR ZMĚNA MOBILNÍCH ČÍSEL!!!

Sekretář ČBF STM:  +420 728 025 696 

                                +420 776 082 256

Předseda HK ČBF STM:     +420 604 808 548

Delegační referent ČABR: +420 776 083 804

Sezóna 2018 / 2019


Sezóna 2017 / 2018
Sezóna 2016 / 2017

Sezóna 2015 / 2016


Sezóna 2014 / 2015


Sezóna 2013 / 2014

Sezóna 2012 / 2013

 

 

 

Pravidla basketbalu od sezóny 2010/2011:

Výbor České basketbalové federace

Praha, 27.4.2010

Rozhodnutí

Výbor Mezinárodní basketbalové federace FIBA (Central Board) rozhodl o změně pravidel od roku 2010 (ev. 2012) týkající se vzhledu basketbalového hřiště a mající vliv i na časomíru. Od 1.10.2010 se všechny vrcholné soutěže budou hrát na hřištích, kde bude změněn vzhled vymezeného území a posunuta čára trojkového hodu na 6,75 m.  Přesné rozměry hřiště jsou uvedeny v příloze. Vzhledem k tomu, že se bude upravovat pravidlo 24 vteřin (v určitých situacích stanovených pravidly se bude vracet měření 24 vteřin pouze na 14 vteřin) bude nutná i úprava časomíry.

 K uvedeným změnám přijal výbor ČBF na základě doporučení Technické komise ČBF následující závěry:

  • Změny vymezeného území a čára trojkového hodu budou platit v soutěžích NBL, ŽBL a 1.ligy mužů a 1.ligy žen povinně od 1.10.2010.
  • Pro ostatní soutěže platí změna čáry trojkového hodu od 1.10.2010, změna vymezeného území od 1.10.2012 (ponechány rozměry –tvar- vymezeného území dle starých pravidel a posunuta pouze čára trojkového hodu).

Dále se přijímají následná opatření :

- u všech hřišť s rozměrem menším jak 28 x 15 musí být zachována vzdálenost trojkové čáry 0,60 m od postranní čáry až do bodu spojení s kruhovou výsečí trojkového hodu 6,75 m ( tzn., že bude dodržena vzdálenost 60 cm od postranní čáry) viz nákres

- dvě 15 cm čáry na postranní lajně ve směru z hřiště proti stolku rozhodčím a střídačkám bude vyznačena ve všech halách ve vzdálenosti 8,325 m od vnitřní koncové čáry

- půlkruh ve vymezeném území musí být ve vzdálenosti 1,25 m ze středu koše ve všech halách bez ohledu na jejich rozměry

- časomíry se musí upravit tak, aby bylo možno nastavit od stolku zapisovatele i 14 vteřin. Toto opatření musí platit rovněž ve všech halách, ve kterých se hrají mistrovské soutěže.

- veškeré čáry musí být dle současných Pravidel FIBA pouze bílé barvy. U soutěží NBL a ŽBL toto pravidlo povinně platí od 1.10.2010.

Pro další soutěže platí, že všechny čáry musí být nakresleny stejnou barvou, přednostně bílou.

Ing.Miloš Pražák

Generální sekretář

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

původní dopis  Změny 2008 *.pdf

 

Změny pravidel od sezóny 2010/2011

Oficiální pravidla basketbalu 2010:

Níže uvedené změny pravidel budou vstupovat v platnost následovně:
• pro nejvyšší stupeň soutěží / stupeň 1 (hlavní oficiální soutěže FIBA: tj. Olympijské hry, mistrovství světa mužů i žen, U19 a U17 Mistrovství světa pro muže a ženy a Mistrovství mužů i žen jednotlivých zón/kontinentu): od 1. října 2010, tj. po Mistrovství světa mužů a žen 2010.
• pro střední stupeň soutěží / stupeň 2 (tj. všechny ostatní oficiální soutěže FIBA a nejvyšší stupeň soutěží národních federací): od 1. října 2012, tj. po Olympijských hrách v Londýně 2012.

Čl. 2.2.3 Čára trestného hodu a vymezené území

Vymezené území bude určeno obdélníkem na hrací ploše.

Vymezené (třívteřinové) území bude obdélník (nikoliv jako doposud lichoběžník) viz nákres níže.

Čl. 2.2.4 Tříbodové území

Vzdálenost tříbodové čáry bude 6,75 m (a ne 6,25 m jako doposud).

Čl. 2.2.6 Vhazování v posledních dvou minutách utkání

Dvě malé čáry budou vyznačeny v zázemí hřiště naproti stolku zapisovatele a lavičkám družstev, s vnějším okrajem ve vzdálenosti 8,325 m od vnitrního okraje koncových čar; jinými slovy, na úrovni vrcholu tříbodové čáry.

V posledních dvou minutách utkání a v posledních dvou minutách každého prodloužení, následující po povoleném oddechovém čase družstva, které bylo oprávněno k držení míče ve své zadní části hřiště, bude vhazování provedeno na čáře ke vhazování (na úrovni vrcholu tříbodové čáry), proti stolku zapisovatele, a ne tak jako doposud na prodloužené středové čáre.

Čl. 2.2.7 Půlkruh ve vymezeném území

Půlkruhy proti prorážení budou vyznačeny pod oběma koši na hrací ploše. Vzdálenost od vnitřního okraje půlkruhu do prostředku obroučky (na zemi) bude 1,25 metru.
Prorážení (útočná) chyba nebude nikdy zapískána, jestliže dojde ke kontaktu útočícího hráče s obráncem, který stojí uvnitř půlkruhu proti prorážení.

Čl. 29 24 vteřin

Jestliže k vhazování ze zázemí má dojít na zadní polovině, a je to vyžadováno příslušným článkem pravidel, na zařízení 24 vteřin bude nastaveno nových 24 vteřin.

Jestliže se má vhazovat v přední polovině hřiště, a je to vyžadováno příslušným článkem pravidel, zařízení 24 vteřin bude nastaveno následovně:

  • jestliže zařízení 24 vteřin ukazuje v době zastavení hodin hry 14 nebo více vteřin, nebude zařízení 24 vteřin vynulováno a zůstane nezměněno
  • jestliže zařízení 24 vteřin ukazuje v době zastavení hodin hry 13 nebo méně vteřin, zařízení 24 vteřin bude vynulováno a nastaveno na 14 vteřin.

hriste_2010