Výbor Oblastního pobočného spolku, ČBF Oblast Střední Morava

svolává jednání 8. Valné hromady v _______ xx. x. 2019 v restauraci Jízdárna

zahájení v 15,30 hodin – prezence od 15,00 hodin


 

Valná hromada Organizační jednotky ČBF, ČBF – Oblast Střední Morava


2018  

25. 6. 2018 - Zápis 7. Valné hromady

 

Výbor Oblastního pobočného spolku, ČBF Oblast Střední Morava svolává jednání 7. Valné hromady v pondělí 25. 6. 2018 v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc, zahájení v 15,30 hodin – prezence od 15,00 hodin

(areál koňařů, po levé straně cca 500 metrů od kruháče u Lídlu za mostem přes náhon řeky Moravy) www.restaurant-jizdarna.cz

 

 

 

   Pozvánka + Program + Delegační  lístek
   Jednací řád
   Rozvaha
   Rozpočet
   Výsledovka
   Výkaz zisku a ztráty
   Účetní závěrka
   Přihláška do diskuse

2017  

2. 6. 2017 - Zápis 6. Valné hromady


Výbor Oblastního pobočného spolku, ČBF Oblast Střední Morava svolává jednání 6. Valné hromady v pátek 2.6.2017 v učebně č. 62 SH UP Olomouc, zahájení v 15,30 hodin – prezence od 15,00 hodin

   Pozvánka + Program + Delegační  lístek
   Jednací řád
   Rozvaha
   Rozpočet
   Výsledovka
   Výkaz zisku a ztráty
   Účetní závěrka
   Přihláška do diskuse
   
2016

14. 09. 2016 - Zápis 5. Valné hromady

 

Výbor Oblastního pobočného spolku, ČBF Oblast Střední Morava svolává jednání 5. Valné hromady ve čtvrtek 14. září 2016 v učebně č. 62 SH UP Olomouc, zahájení v 17,00 hodin – prezence od 16,30 hodin

   Pozvánka + Program + Delegační  lístek
   Jednací řád
   Volební řád
   Kandidatura na volbu do orgánů
   Statut
   Rozpočet
   Rozvaha
   Výsledovka
   Výkaz zisku a ztráty
   Účetní závěrka
   Přihláška do diskuse
2015
5. 11. 2015 - Usnesení 4. Valné hromady

 

Výbor oblastní organizační jednotky, ČBF – Oblast Střední Morava svolává jednání 4. Valné hromadyve čtvrtek 5. listopadu 2015 v učebně č. 62 SH UP Olomouc, zahájení v 17,00 hodin – prezence od 16,30 hodin

   Podklady na Valnou hromadu 2015
2014

13.8. 2014 - Usnesení 3. Valné hromady


Pozvánka, 3.VH Výbor oblastní organizační jednotky, ČBF – Oblast Střední Morava svolává jednání Valné hromadyve středu dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Českomoravského fotbalového svazu, Na Střelnici 39, Olomouc,nová tribuna fotbalového stadionu Sigmy, vedle pobočky Fortuna, 2.patro zahájení v 17,00 hodin – prezence od 16,30 hodin

   Pozvánka na VH a Delegační lístek
   Jednací a hlasovací řád
   Přehled hospodaření a rozpočet 2014
   Účetní uzávěrka 2013 - Příloha
   Písemná přihláška do diskuse
   
2013

25. 9. 2013 - Usnesení 2. Valné hromady


Pozvánka, 2.VH oblastní organizační jednotky České basketbalové federace o.s., ČBF – Oblast Střední Moravadne 19. 6. 2013, zahájení v 17,00 hodin – prezence od 16,30 hodinv zasedací učebně číslo 62, Sportovní haly UP, U Sportovní haly 2, Olomouc, 779 00

   Pozvánka, Program na VH a Delegační lístek
   Návrh Jednací řád
   Návrh Organizační Řád
   Návrh Statut OOJ, ČBF  - Oblast StM
   Návrh Jednací řád výboru ČBF - Oblast StM
   Rozpočet OOJ, ČBF – Oblast StM, na 2013
   Výsledovka , ČBF – Oblast StM, za 2012
   Přihláška do diskuse VH 2013
2012
20. 9. 2012 - Zápis Valné hromady
20. 9. 2012 - Usnesení 1. Valné hromady
Upravený rozpočet

Pozvánka, 1.VH oblastní organizační jednotky České basketbalové federace o.s., ČBF – Oblast Střední Morava. V souladu s usnesením Valné hromady České basketbalové federace o.s., konané dne 23. 4. 2012, svolává výbor České basketbalové federace Olomoucký kraj první valnou hromadu oblastní organizační jednotky  České basketbalové federace o.s., ČBF – Oblast Střední Morava, která se bude konatdne 20. 9. 2012, zahájení v 17,00 hodin – prezence od 16,30 hodinv učebně č. 62 Sportovní haly UP , U sportovní haly 2, Olomouc, 779 00

Na schůzi výboru dne 13.9.2012 byly zapracovány připomínky a logické doplnění Volebního řádu, Jednacího řádu a Statutu (změny oproti původnímu označeny modře), ostatní dokumenty zůstávají v platnosti.

   Jednací řád 1.VH verze 2
   Volební řád 1.VH verze 2
   Statut OOJ, ČBF - Oblast StM verze 2
   Rozpočet OOJ, ČBF–Oblast StM,7.-12. 2012
   Pozvánka na 1.VH a Delegační lístek
   Reg. form. pro kandidáty na volbu do výboru
   
Zápisy výboru ČBF Ol. před 20.9.2012:

 

2012

Souhrn výsledků sezóny 2011 / 2012

Usnesení z Valné hromady 20.6.2012

20.6.2012 Zápis z Valné hromady ČBF Ol.kraj

 

2011

9.6.2011  Zápis z Valné hromady ČBF Ol.kraj
Usnesení z Valné hromady 9.6.2011

 

2010

Usnesení z Valné Hromady 16.6.2010

 

2009

Usnesení z Valné Hromady 17.6.2009

 

2008

Usnesení z Valné Hromady 18.6.2008