banner

9. Valná hromada 16.9.2020


02.08.2020 - Oldřich Sládek
počet přečtení: 97
vytvořeno 02.08.2020, upraveno 02.08.2020

Výbor Oblastního pobočného spolku, ČBF – Oblast Střední Morava

svolává jednání 9. Valné hromady

ve středu 16. září 2020

v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc,

zahájení v 15,30 hodin – prezence od 15,00 hodin

 

www.restaurant-jizdarna.cz

(areál koňařů, po levé straně cca 500 metrů od kruháče u Lídlu za mostem přes náhon řeky Moravy)

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:
 • Předsedy Valné hromady
 • Pracovního předsednictva Valné hromady Oblastního pobočného spolku, ČBF - Oblast Střední Morava (dále jen „OPS“)
 • Zapisovatele Valné hromady            
 • Mandátové komise
 • Návrhové komise
 1. Schválení Jednacího řádu Valné hromady OPS.
 2.  Zpráva Výboru OPS.
 3. Hospodaření OPS za rok 2019, Rozpočet 2020.
 4. Zpráva Dozorčí a odvolací komise.
 5. Diskuse.
 6. Schválení návrhu usnesení Valné hromady OPS.

 

 

 

                                                                                                           Emil Remenec v. r.

                                                                                                                Předseda výboru

                                                                                  OPS, ČBF - Oblast Střední Morava

 

 

Veškeré návrhy budou zveřejněny na internetových stránkách http://olo.cbf.cz/

V případě, že se v době zahájení VH OPS nebude přítomna většina členů s hlasem rozhodujícím, bude s odvoláním na platné Stanovy ČBF (článek 8.10) zahájena v 16,05 řádná VH OPS za účasti přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím se stejným výše uvedeným pořadem jednání.

 

 

16. 9. 2020 - Zápis 9. Valné hromady    
9. Valná hromada ve středu 16. září 2020 v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc, zahájení v 15,30 hod. - prezence od 15,00 hod.    
Pozvánka + Program + Delegační  lístek    
Jednací řád    
Rozvaha    
Rozpočet    
Výsledovka    
Výkaz zisku a ztráty    
Účetní závěrka    
Přihláška do diskuse

 

 

 

 

Všechny zprávy

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

AirBank

AirBank
dělá bankovnictví jednodušeji, bez zbytečností a hvězdiček, férově a narovinu. Zkrátka takové, abyste se pro něj mohli rozhodnout i vy. www.airbank.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
ČEZ, a. s. je největší výrobce elektřiny v České republice a mateřská společnost Skupiny ČEZ, která sdružuje další desítky společností. Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií celkem v 7 zemích, a má tak silnou pozici mezi energetikami ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz