banner

Valná hromada Organizační jednotky ČBF, ČBF – Oblast Střední Morava

2009 - 2023


 

VH 2024 zde

 

2023 2022 2021 
15. 06. 2023 - Zápis 12. Valné hromady 5. 10. 2022 - Zápis 11. Valné hromady 6. 10. 2021 - Zápis 10. Valné hromady
Pozvánka + Program + Delegační  lístek Pozvánka + Program + Delegační  lístek Pozvánka + Program + Delegační  lístek
Jednací řád Jednací řád Jednací řád
Rozvaha Rozvaha Volební řád  Kandidatura na volbu do orgánů
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Výsledovka Výsledovka Výsledovka     Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty
Účetní závěrka Účetní závěrka Účetní závěrka
    Přihláška do diskuse
2020 2019 2018
16. 9. 2020 - Zápis 9. Valné hromady 4. 9. 2019 - Zápis 8. Valné hromady 25. 6. 2018 - Zápis 7. Valné hromady
Pozvánka + Program + Delegační  lístek Pozvánka + Program + Delegační  lístek Pozvánka + Program + Delegační  lístek
Jednací řád Jednací řád Jednací řád
Rozvaha Rozvaha Rozvaha
Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Výsledovka Výsledovka Výsledovka
Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty
Účetní závěrka Účetní závěrka Účetní závěrka
Přihláška do diskuse Přihláška do diskuse Přihláška do diskuse
2017 2016 2015
2. 6. 2017 - Zápis 6. Valné hromady 14. 09. 2016 - Zápis 5. Valné hromady 5. 11. 2015 - Zápis 4. Valné hromady
Pozvánka + Program + Delegační  lístek Pozvánka + Program + Delegační  lístek Podklady na Valnou hromadu 2015
Jednací řád Jednací řád  
Rozvaha Volební řád  
Rozpočet Kandidatura na volbu do orgánů  
Výsledovka   2011
2014 2012 Usnesení z Valné hromady 9.6.2011
11.6. 2014 - Usnesení 3. Valné hromady 20. 9. 2012 - Zápis Valné hromady 9.6.2011  Zápis z Valné hromady
Pozvánka na VH a Delegační lístek 20. 9. 2012 - Usnesení 1. Valné hromady  
Jednací a hlasovací řád Upravený rozpočet 2010
Účetní uzávěrka 2013 - Příloha 2012 Usnesení z Valné Hromady 16.6.2010
Písemná přihláška do diskuse Usnesení z Valné hromady 20.6.2012  
2013 20.6.2012 Zápis z Valné hromady 2009
19. 6. 2013 - Usnesení 2. Valné hromady Souhrn výsledků sezóny 2011 / 2012 Usnesení z Valné Hromady 17.6.2009