banner

Upozornění dotace na oblastní rozhodčí 2022


18.11.2022 - Oldřich Sládek
počet přečtení: 167
vytvořeno 18.11.2022, upraveno 18.11.2022

Dobrý den,

chtel bych Vás upozornit na blížící se uzávěrku příjmu faktur za rozhodčí v oblastních soutěžích, kterou někteří z Váš ještě nezaslali. Faktury zaslané paní Hradilové po 20. 11. 2022 již nebudou akceptovány.

Vážení,

v rámci maximálního zrychlení procesu vyplacení příspěvku na rozhodčí za sezónu 2021/2022 Vám zasílám tento hromadný mail. Vystavte nám fakturu na částku dle přiložené tabulky. (fakturační údaje: Česká basketbalová federace z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČO: 45770778) s textem: Fakturujeme Vám náklady za organizační zajištění oblastních rozhodčích v soutěžích řízených oblastmi ČBF za období 1.1. 2022 – 31.5. 2022. Nedílnou součástí faktury je objednávka ČBF, do které doplňte informace o dodavateli služby (jméno Vašeho klubu, adresa, IČ a mail). Nevyplňujte prosím číslo objednávky. Fakturu spolu s vyplněnou objednávkou zašlete (v tištěné nebo elektronické podobě) na adresu ČBF, k rukám paní Ivany Hradilové, Voctářova 2449/5 180 00 Praha 8 nebo na e-mail ihradilova@cz.basketball nejpozději do 20. 11. 2022. Po odsouhlasení Vám bude faktura proplacena na účet Vašeho klubu.

Odkaz na vzor objednávkyhttps://drive.google.com/…iew

S pozdravem

MARTIN JAKEŠ
předseda STK ČBF

+420 603 144 802
mjakes@cz.basketball

Všechny zprávy