banner

Valná hromada oblasti Střední Morava 2024


14.04.2024 - Oldřich Sládek
počet přečtení: 146
vytvořeno 15.04.2024, upraveno 15.04.2024

Výbor Oblastního pobočného spolku, ČBF – Oblast Střední Morava,

 evidenční číslo ČBF 10

svolává jednání 13. Valné hromady

ve čtvrtek 16. května 2024

v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc,

zahájení v 15,30 hodin – prezence od 15,00 hodin

Pořad jednání:

 1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:
 • Předsedy Valné hromady
 • Pracovního předsednictva Valné hromady Oblastního pobočného spolku, ČBF – Oblast Střední Morava (dále jen „OPS“)
 • Zapisovatele Valné hromady            
 • Mandátové komise
 • Návrhové komise
 1. Schválení Jednacího řádu Valné hromady OPS.
 2.  Zpráva Výboru OPS.
 3. Hospodaření OPS za rok 2023, Rozpočet 202
 4. Zpráva Dozorčí a odvolací komise.
 5. Diskuse.
 6. Schválení návrhu usnesení Valné hromady OPS.

 

                                                                                                           Emil Remenec v. r.

                                                                                                                Předseda výboru

                                                                                 OPS, ČBF – Oblast Střední Morava

 

 

2024
16. 05. 2023 - Zápis 13. Valné hromady
Pozvánka + Program + Delegační  lístek
Jednací řád
Rozvaha
Rozpočet
Výsledovka
Výkaz zisku a ztráty
Účetní závěrka

 

Všechny zprávy