banner

Valná hromada Organizační jednotky ČBF, ČBF – Oblast Střední Morava 2024

 

Výbor Oblastního pobočného spolku – Oblast Střední Morava svolává jednání

13. Valné hromady dne 16. 5. 2024 v restauraci Jízdárna Olomouc,

zahájení v 15,30 hod. - prezence od 15,00 hodin.

 

 

2024
16. 05. 2024 - Zápis 13. Valné hromady
Pozvánka + Program + Delegační  lístek
Jednací řád
Rozvaha
Rozpočet
Výsledovka
Výkaz zisku a ztráty
Účetní závěrka

 

VH 2009 - 2023 zde