banner

Výbor Oblastního pobočného spolku – Oblast Střední Morava svolává jednání

12. Valné hromady dne 15. 6. 2023 v restauraci Jízdárna Olomouc,

zahájení v 15,30 hod. - prezence od 15,00 hodin.


Valná hromada Organizační jednotky ČBF, ČBF – Oblast Střední Morava

 

   
2022   2023
5. 10. 2022 - Zápis 11. Valné hromady   15. 06. 2023 - Zápis 12. Valné hromady
11. Valná hromada ve středu 5. října 2022 v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc, zahájení v 15,30 hod. - prezence od 15,00 hod.    12. Valná hromada ve středu 15. června 2023 v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc, zahájení v 15,30 hod. - prezence od 15,00 hod.
Pozvánka + Program + Delegační  lístek   Pozvánka + Program + Delegační  lístek
Jednací řád   Jednací řád
Rozvaha   Rozvaha
Rozpočet   Rozpočet
Výsledovka   Výsledovka
Výkaz zisku a ztráty   Výkaz zisku a ztráty
Účetní závěrka   Účetní závěrka
     
2020   2021 
16. 9. 2020 - Zápis 9. Valné hromady   6. 10. 2021 - Zápis 10. Valné hromady
9. Valná hromada ve středu 16. září 2020 v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc, zahájení v 15,30 hod. - prezence od 15,00 hod.   10. Valná hromada ve středu 6. října 2021 v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc, zahájení v 15,30 hod. - prezence od 15,00 hod.
Pozvánka + Program + Delegační  lístek   Pozvánka + Program + Delegační  lístek
Jednací řád   Jednací řád
Rozvaha   Volební řád     Kandidatura na volbu do orgánů
Rozpočet   Rozpočet
Výsledovka   Výsledovka     Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty   Výkaz zisku a ztráty
Účetní závěrka   Účetní závěrka
Přihláška do diskuse   Přihláška do diskuse
     
2019   2018
4. 9. 2019 - Zápis 8. Valné hromady   25. 6. 2018 - Zápis 7. Valné hromady
8. Valná hromada ve středu 4. září 2019 v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc, zahájení v 15,30 hod. - prezentace od 15,00 hod.   7. Valná hromada v pondělí 25. 6. 2018 v restauraci Jízdárna, Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc, zahájení v 15,30 hodin – prezence od 15,00 hodin
Pozvánka + Program + Delegační  lístek   Pozvánka + Program + Delegační  lístek
Jednací řád   Jednací řád
Rozvaha   Rozvaha
Rozpočet   Rozpočet
Výsledovka   Výsledovka
Výkaz zisku a ztráty   Výkaz zisku a ztráty
Účetní závěrka   Účetní závěrka
Přihláška do diskuse   Přihláška do diskuse
     
2017   2016
2. 6. 2017 - Zápis 6. Valné hromady   14. 09. 2016 - Zápis 5. Valné hromady
6. Valná hromada v pátek 2.6.2017 v učebně č. 62 SH UP Olomouc, zahájení v 15,30 hodin – prezence od 15,00 hodin   5. Valná hromada ve čtvrtek 14. září 2016 v učebně č. 62 SH UP Olomouc, zahájení v 17,00 hodin – prezence od 16,30 hodin
Pozvánka + Program + Delegační  lístek   Pozvánka + Program + Delegační  lístek
Jednací řád   Jednací řád
Rozvaha   Volební řád
Rozpočet   Kandidatura na volbu do orgánů
Výsledovka